Vážení účastníci,

organizační výbor i všichni organizátoři byli velmi rádi, že vás mohli přivítat na XXIII. kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který se konal ve dnech 6. – 8. října 2016 v Praze.   

Rádi bychom poděkovali všem vám, kolegyním a kolegům, kteří jste se kongresu zúčastnili, a také partnerům kongresu  a vystavovatelským firmám.         

FOTOGALERIE 
Připomeňte si s námi čas strávený v Praze  fotogalerie je k dispozici zde.

PREZENTACE
Prezentace k přednáškám najdete na http://www.csarim.cz/prednasky

Těšíme se na shledanou v Brně ve dnech 7. - 9. září 2017 na XXIV. kongresu ČSARIM.                                                                     

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
Prezident kongresu a předseda organizačního výboru
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Předseda vědeckého výboru kongresu

Ceny předané na XXIII. kongresu ČSARIM

Lékaři – nejlepší volné sdělení

Přednáška: Efekt kontinuální infuze exenatidu na perioperační kontrolu glykémie, kardiální funkci a hemodynamické parametry u pacientů podstupujících kardiochirurgický výkon
Petr Kopecký

Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky – nejlepší volné sdělení – cena Aleny Stárkové

Přednáška: Intenzivní péče o ženu v perzistentním vegetativním stavu v období těhotenství, porodu a šestinedělí
Markéta Zemanová
 

XXIII. kongres ČSARIM v číslech

Statistiky sekcí a přednášek
Celkem 48 SEKCÍ
  • 33 lékařských (132 přednášek)
  • 5 pro nelékařské zdravotnické pracovníky (26 přednášek)
  • 1 společná sekce (4 přednášky)
  • 6 satelitních sympozií (18 přednášek)
  • 3 kurzy (12 přednášek)
  • Celkem 36 e-posterů 
Statistika registrovaných účastníků
Účastníků celkem: 1160
 
 

Udělené kredity

Česká lékařská komora
Počet kreditů: 15
Číslo akreditace: 0004/16/2006
Číslo akce: 44725
  
Česká asociace sester
Číslo akce: ČAS/KK/2376/2016

Partneři kongresu